Reklam
DOLAR: 8.52 TL
EURO: 10.1 TL

Afiyet Bakanlığı’ndan yeni genelge! Kriterler belirlendi…

3 hafta önce
13 kez görüntülendi

Afiyet Bakanlığı’ndan yeni genelge! Kriterler belirlendi…

Genelgeyle, mevcut ve yeni açılması planlanan çocuk yürek hastalıkları merkezlerine hizmet tanımı yapılarak, bulundurması gereken tıbbi hizmet birimleri, personel, denetleme ve nöbet kriterleri belirlendi.

Genelge, bünyesinde çocuk yürek hastalıkları merkezi bulunan, Bakanlığa, üniversitelere, reel kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait yataklı sağlık durumu tesisleri ile çocuk kalp hastalıkları merkezlerinde ödev yapan personeli kapsayacak.

Buna kadar, çocuk yürek hastalıkları merkezleri, vatandaşın hizmete erişiminin kolaylaştırılması, gereksinim duyulan sıhhat hizmetlerinin hakkaniyetle sunulması, hareketsiz kapasite oluşturulmaması ve kaynak israfına sebebiyet verilememesi nedeniyle Bakanlıkça planlanacak.

KOMİSYON KURULMASI VE GÖREVLERİ

Yeni merkezlerin açılması, faaliyette olanların uygunluğu ve verimliliğinin değerlendirilmesi, geçici olarak durdurulması veya kapatılması için öğüt özelliğinde gerekçeli rapor hazırlanması, koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezlerini atamak, bu merkezlerin etkinlik ve hizmetleriyle ilgili şikayet ve önerilerini tahlil etmek, yürek sağlığı hizmetleri konusunda tıbbi teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak nedeniyle Bakanlıkça “Çocuk Yürek Hastalıkları Merkezleri Bilimsel Egzersiz ve Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacak.

Kurul, genel müdür ya da görevlendirdiği yetkilinin başkanlığında, iki çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı, iki çocuk kardiyolojisi uzmanı, bir neonatoloji uzmanı ile bir yetişkin kalp ve damar cerrahisi uzmanı almak üzere toplam yedi üyeden oluşacak.

ÇOCUK KALP HASTALIKLARI MERKEZLERİ, BAKANLIKÇA VERİLEN FAALİYET İZNİYLE KURULACAK

Çocuk kalp hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça bahşedilen faaliyet izniyle kurulacak ve merkezlere ait faaliyet izni başvurusu, sıhhat tesisi yönetimince gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe yapılacak.

Genelgeden önce çocuk kalp sağlığı alanında tanı ve/veya çare hizmeti sunan sağlık durumu tesislerinin ise bir yıl içinde bulunduğu müdürlük aracılığıyla Bakanlığa etkinlik izni için müracaat etme zorunluluğu olacak.

MERKEZLERİN DENETİM USUL VE ESASLARI

Çocuk yürek hastalıkları merkezlerinin işleyişinden ve bahşedilen hizmetlerin genelge hükümlerine uygun olarak etkili şekilde yürütülmesinden, koordinatör uzman tabip, sağlık durumu tesisi yönetimi ve müdürlükleri, birinci derecede ve müteselsilsen sorumlu olacak.

Müdürlük göre çocuk kalp hastalıkları merkezi denetimleri için bir müdürlük yetkilisi başkanlığında bir çocuk kardiyolojisi uzmanı ya da bir çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabibin katılımıyla bir kontrol ekibi oluşturulacak.

Zorunlu hallerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, neonatoloji uzmanıyla diğer çocuk ast dal uzmanlıkları da teftiş ekibine dahil edilebilecek.

Çocuk kalp hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça zorunlu hallerde komisyona ve Bakanlık denetleme birimlerine yaptırılacak klasik ve herzamanki dışı denetimler haricinde işleyişle alakalı iki yılda bir müdürlükçe klasik denetime emrindeki tutulacak.

Müdürlük, yoklama sonuçlarını değerlendirecek ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili zorunlu tedbirleri alacak. Lüzumu halinde, yoklama sonuçlarını raporlayacak ve Bakanlığa bildirecek.

ÇOCUK KALP HASTALIKLARI MERKEZİ YOĞUN BAKIM SERVİSİ

Çocuk yürek hastalıkları merkezinde çocuk yürek ve damar cerrahisi ya da çocuk kardiyolojisi girişimsel işlemleri öncesi ya da sonrasında kritik hastaların takip ve tedavilerini sağlamak üzere gerektiğinde yeni doğan yoğun bakım servisi, üçüncü seviye çocuk yoğun bakım servisi veya üçüncü düzey kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi kullanılacak.

NÖBET HİZMETLERİ

Çocuk kalp hastalıkları merkezlerindeki nöbet hizmetleri, 112 Ivedi Çağrı Merkezi ile yönlendirilen acil vakaları günün her saatinde karşılayabilecek ve sınıfının gerektirdiği seviyede, bir ekip anlayışı içerisinde zorunlu tıbbi ve cerrahi müdahaleleri yapabilecek şekilde düzenlenecek.

Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde nöbet hizmetleri, ilgili uzmanlık ve yan dal uzmanlık dalında eğitim görebilen ve rotasyona tabi tabiplerle bir tamamiyle 24 saat esasına göre planlanıp yürütülecek.

KOORDİNATÖR ÇOCUK YÜREK HASTALIKLARI MERKEZİNE İLİŞKİN YÖNTEM VE ESASLAR

Yeni açılacak çocuk yürek hastalıkları merkezindeki iş ve işlemler, çocuk kalp hastalıkları merkezinin koordinatör uzman tabibi ve koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezinin iş birliği içinde yapılacak. Bu amaçla, yeni açılacak çocuk yürek hastalıkları merkezinin başlangıç aşamasında koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezinden bir ekip belirlenecek.

Sağlık Durumu tesisi yönetimi kadar ekip üyeleri gerektiğinde değiştirilebilecek, ekibe yeni üyeler eklenip, çıkarılabilecek.

Yeni açılacak çocuk kalp hastalıkları merkezindeki uzman tabip ve tabip dışı personel, gerektiğinde koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezi kadar eğitime yan tutulacak ve eğitim süresi yeterliliği koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezi tarafından belirlenecek.

Yeni açılacak çocuk yürek hastalıkları merkezinde müdahale edilecek vaka olduğunda hastanın tıbbi bilgileri, girişimsel kardiyolojik işlemler ve gerekli görülen diğer muayene ve tahliller koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezindeki ekibe gönderilecek.

Karşılıklı kararla hastaya yapılacak tedavi belirlenecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç halinde koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezindeki takım işleme dahil olacak.

Koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezinin yerinde gördüğü durumlarda yeni açılacak çocuk kalp hastalıkları merkezindeki ekip, tek başına acele ya da öteki ameliyatları yapabilecek.

Koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezinin koordinasyon görevi, yeni açılacak çocuk yürek hastalıkları merkezinin, cerrahi ve girişimsel uygulamalarıyla hizmet sunum bakımından işlevsel ve tatmin edici bir kurumsal yapılanması sağlanana değin devam edecek.

KONSEY KURULMASI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Çocuk yürek hastalıkları merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek tıbbi işlemlerin koordineli şekilde yapılabilmesi ve hastalara en içten tedavinin uygulanması için iki taraflı konsey oluşturulacak.

Çocuk kalp hastalıkları merkezi konseyi, minimum bir çocuk kardiyolojisi uzmanı ve en düşük iki çocuk yürek ve damar cerrahisi uzmanından oluşacak. Sıhhat tesislerinde görevli ilgili tüm uzmanlar konseyin doğal üyesi olacak.

Konsey üyeleri dönüşümlü olarak konseye başkanlık yapacak. Konseyin egzersiz programı afiyet tesisi yönetimine bildirilecek.

Günlük girişimsel kardiyolojik operasyon sonucu, ameliyat kararı alınan hastaların tedavisi, o günün konsültan hekimi ya da konsültan hekimin emrindeki olduğu klinik kadar yapılacak ancak hastanın doktor seçme özgürlüğü hem dikkate alınacak.

Çocuk kalp hastalıkları merkezlerinde tüm kararlar, elektronik kayıt sisteminde kayıt altına alınacak ve istendiğinde, yapılan işlemlerle ilgili raporlar alınacak.

Konsey odası, sıhhat tesisi yönetimi kadar ödev edilmiş ve içinde hastalara ait tüm kayıtları izlemeye yerinde zorunlu araç ve gereçler ile donatılacak.

ASGARİ STANDARTLAR

Ayrıca çocuk yürek hastalıkları merkezinde en az 1 çocuk kardiyolojisi uzmanı, asgari 2 çocuk ve yürek damar cerrahisi uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk kalp ve damar cerrahi ve girişimsel kardiyolojik işlemler sırasında tercihen bu konuda deneyimli anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı görevlendirilecek.

Hem radyoloji, neonatoloji uzmanı, en düşük bir perfüzyonist, minimum bir fizyoterapist, kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında deneyimli en az bir ameliyathane hemşiresi de bulundurulacak.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık