Reklam
DOLAR: TL
EURO: TL

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

4 ay önce
102 kez görüntülendi

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

Kutsal Cuma gününün gelmesiyle birlikte ibadet etmek isteyen, tövbe etmek isteyen Müslümanlar, cuma günü okunacak duaları ve sureleri merak ediyor. Cuma günü namazdan daha sonra okunacak dualar ve cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler ve esmaları haberimizde derledik.

CUMA GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu:

Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike lahza harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey acıma sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

“Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni fena işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan oysa sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana avantaj verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine bütün sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin

HACET DUASI

Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi emin olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir üzüntü, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir gereksinim bırakma Ya Erhamerrahimin.

Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Ulu ve Azim Allah’tan diğer ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana acıma et.

6066d2b7d265a221a828918e

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

“Allah’ım! Üstünlük vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, rahat bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ancak; “Fiilen Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’na gönülden teslim olun.”

“Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde söylenti eder ama, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından daha sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer kere okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya değin, hasar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve vefat fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike lahza haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey acınacak şey sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

6066d2d4d265a221a8289190

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

Fatiha Suresi

Zilzâl Suresi

Duhan Suresi

Kehf Suresi

Hud Suresi

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Cuma günü 100 kez” “YA ALLAH” diye zikreden insanın tüm dilekleri kabul olur.

Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) kez okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kez çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler fazla faydasını görürler.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden birey her istediğine kavuşur.

Cuma günü namazdan önce yüz kez “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin şanslı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 defa Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

Cuma namazından sonradan yüz kere “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz kere “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kez İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 takvim günahı affolur.Dare Kutni

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.Taberani

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.İsfehani

Cuma günü gusledenin günahları affolur.Taberani

Cuma günü sabahleyin namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.İbni Sünni

Cuma günü akşama dürüst “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 kere “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 kere “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar kez “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan varlıklı olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya aralıksız Cenabı Hakka yakın olur ve hasar verici şeylerden belirli olur.

Cuma namazından sonra yüz kere “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar affetme olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz kez “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, yürek gözünü açar.

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabahtan ‘YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.

İmam-ı Gazali’ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

6066d2f6d265a221a8289192

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

Ya Gaffar – 1281 Kere Okunur

Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için okunur

Ya Vehhâb – 14 Kez Okunur

Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için okunur

Ya Rezzak – 308 Kez Okunur

Bol rızıklı ve varlıklı bir ömür dinmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Bâsıt – 72 Kere Okunur Cuma- Sabahtan ve İkindi

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Lâtif – 129 Kez Okunur

Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Hakîm – 78 Kere Okunur

İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli meslek yerine getirmek için.

Ya Mecîd – 57 Kere Okunur

İzzet ve şerefin sahibi almak ve itibarının artması için.

Ya Bâis–573 Defa Okunur

Kaslı irade sahibi edinmek, alacaklarını tahsil etmek için

Ya Hakk – 108 Kez Okunur

Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi son vermek için

Ya Delege – 66 Kere Okunur

Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Metîn – 500 Defa Okunur

Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli elde etmek, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Muhsî – 148 Kez Okunur

Zihin dinamikliği, zekânın ve hislerin adaleli olması için

Ya Hasîb – 80 Kere Okunur

Herkese karşı açık alınlı elde etmek hesabını basit atamak için

Ya Kerim – 270 Kez Okunur

Zengin ve eli açık almak, her kolaylığa sahip almak için

Ya Rakîb–312 Kere Okunur

Allahın koruması altında elde etmek, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Muhyî – 68 Kez Okunur

İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Nâfi’ – 201 Defa Okunur

Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.

Ya Nûr – 256 Kere Okunur

Doğruyu ve yanlışı görüp yürek nuruna sahip elde etmek ve kalp sağlığı için

Ya Vâcid – 14 Kez Okunur

Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48 Kez Okunur

Bol gelir almak ve şerefli yaşamak için.

Ya Ehad – 13 Defa Okunur

Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Âhir – 801 Defa Okunur

Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Berr – 202 Kez Okunur

Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Muğnî – 1100 Kez Okunur

Gizli bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Vâris – 707 Defa Okunur

Uzun ömür, bol mal, asalet ve rızık sahibi elde etmek için.

Reklam

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler? Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık