Reklam
DOLAR: 8.52 TL
EURO: 10.1 TL

Zelzele Raporu hazırlandı: Yıkılması gereken binalar satılmasın

1 hafta önce
5 kez görüntülendi

Zelzele Raporu hazırlandı: Yıkılması gereken binalar satılmasın

TBMM Zelzele Araştırma Komisyonu, aylar süren yoğun çalışmaların peşinde yer sarsıntısı konusunda 268 maddelik yol haritası hazırladı. Raporda uyarı çeken önerilerden biri depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi’nin yok, AFAD’ın açıklaması talebi oldu. Milliyet’in ulaştığı ve TBMM Başkanlığı’na sunulacak olan, “zelzele raporu”nda bulunan tespit ve önerilerden bazıları şunlar:

Yer Sarsıntısı risklerinin azaltılması ve etkili çözümler arzetmek amcıyla TBMM çatısı altında daimi olarak tahsis yapacak “Yer Sarsıntısı Risklerinin Azaltılması Komisyonu” kurulmalı.

Yer Sarsıntısı verileri standart bir formatta AFAD-Türkiye Deprem Data Merkezi’nde depolanarak internet üzerinden paylaşılmalı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü kadar zaman zaman deprem büyüklüğünün farklı ölçek ve değerde açıklanmasının, bilhassa büyük depremler sonrası toplum nezdinde öbür yorumlara yol açması ve medyada tartışmalara neden olması sebebiyle, deprem bilgilendirmesi yalnızca AFAD kadar yapılmalı.

AFAD tarafından, deprem meydana geldiğinde sismik dalgaların tehlike taşıyan kritik tesislere (elektrik ve doğal gaz şebekeleri, fabrika, nükleer santral, rafineri, süratli tren, metro vb.) ulaşmasından önce gerekli sistemlerin otomatik olarak durdurulması amacıyla, deprem erken uyarı sistemleri kurulmalı.

6,7 milyon binanın kentsel dönüşümü hızlandırılmalı. Önceliklendirme çalışmalarına, başta İstanbul edinmek üzere deprem riskinin yüksek olduğu, nüfusun ve sanayi kuruluşlarının yoğun bulunduğu illerden başlanmalı.

Afete maruz alan kararı alınan alanlarda, diri fayların sakınım zonlarında ve donatı alanlarında kalan okul, hastane gibi halk binaları öncelikli olmak üzere mevcut binaların kentsel mutasyon dahilinde rezerv yapı alanlarına taşınması sağlanmalı.

Yapı envanter tescil sistemi ivedilikle hayata geçirilmeli. Dinamik şekilde güncellenebilen bir yapı envanter kayıt sisteminin kullanılması suretiyle yapıların mevcut durumlarına ilişkin olarak kat, bağımsız birim sayısı, inşa sınıfı, yapı malzemesi ve taşıyıcı sistem gibi bilgilerin netleştirilerek yer sarsıntısı riski değerleme çalışmaları yürütülmeli.

Çoğunlukla 2000 öncesi inşa edilen yapıların tümü incelenmeli ve tehlikeli binalar belirlenerek yıkılmalı.

Güçlendirme stratejileri hazırlanmalı, özellikle terhis yolu ve ana arterlerdeki binalara öncelik verilmeli. Kriterlere uymayan riskli binalar tez yıkılmalı.

Inşa denetimi sıkılaştırılmalı. Nitelikli çipli beton sistemi, çelik donatılar için de uygulanmalı. Bina kimlik sistemi devreye sokulmalı.

Periyodik denetimler sonucunda saptama edilen yıkılacak derecede tehlikeli binalar ile periyodik denetimlerin sonuçlarının otomatik olarak tapu sistemine aktırılarak tapuya şerh düşülmeli ve alım-satım konularında engeller konulmalı.

Arama kurtarma, tıbbi ilk takviye, keşif ve haritalama, enkazın boyutlarının tespiti, lojistik yardım gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere yüksek teknolojik duyarlılığı olan insansız hava aracı, drone, robot gibi araçların kullanılması yaygınlaştırılmalı.

Zelzele zararlarını azaltmaya karşın politikaların süratli bir şekilde uygulamaya konulabilmesi nedeniyle vergilerden kaynak aktarılarak zelzele fonunun oluşturulmalı.

Doğal yıkım sigortası(DASK) sisteminde tahsil edilen poliçe bedelinin üzerine ilave edilecek minimum yüzde 5’lik mebla, deprem fonuna aktarılmalı.

Toplanan büyük verinin (big data); depremler ilk önce edinmek üzere diğer felaket ve ivedi durumda kullanılabilmesi için değişik matematiksel model ve tekniklerle anlamlaştırılması nedeniyle büyük data işleme ve inceleme çalışmaları yürütecek ve ihtiyaçları adresleyecek, “Büyük Bilgi Analitiği Kurumu” oluşturulmalı.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık